Zvjezdarnica Zagreb logo

Znanstveni rad od 2013. do 2023.

Znanstvena djelatnost predstavlja nastavak i proširenje istraživanja na području fizike Sunca, Sunčeve aktivnosti i njenog utjecaja na Zemlju, te praćenje Sunčevih modulacija galaktičkog kozmičkog zračenja (bilježenjem sekundarnog kozmičkog zračenja) kao i istraživanja na području povijesti astronomije i fundamentalne astronomije.  U suradnji sa znanstvenicima s Opservatorija Hvar Geodetskog fakulteta Sveućilišta u Zagrebu i Instituta za geofiziku, astrofiziku i meteorologiju, Graz, Austrija, istraživana je dinamika erupcije koroninih izbačaja, kao i njihova morfologija. Također su nastavljena istraživanja Sunčeve diferencijalne rotacije sa znanstvenicima s Opservatorija Hvar Geodetskog fakulteta Sveućilišta u Zagrebu i u suradnji s djelatnicima Fakulteta za fiziku, Zavoda za teorijsku fiziku i astrofiziku, Rijeka. Redovitose se sudjelovalo na tjednoj znanstvenoj radionici “Znanstvenom utorku” u organizaciji Opservatorija Hvar.

Praćenje modulacija galaktičkog kozmičkog zračenja odvija se u suradnji s Odjelom za kozmičko zračenje Alikhanianova instituta za fiziku, Erevan, Armenija. Detektor kozmičkog zračenja SEVAN CRO  (Space Environmental Viewing and Analysis Network (SEVAN) i (Cosmic Ray Observatory Zagreb) koji se nalazi na Zvjezdarnici je dio mreže instrumenata za svemirsku prognozu. Ova mreža  dijelom je predviđena za prognozu heliosferskih nepogoda, te istraživanju utjecaja heliosferskih stanja na svemirske i zemaljske tehničke i biološke sustave, a također i na klimu našeg planeta. U prosincu 2022. Zvjezdarnica se uključuje i aplicira na projekt “Modeling Terrestrial and Space Weather and Building Climate Research Awareness through a Global Deployment of Cosmic Ray Muon Detector Network”, kojeg vodi tim dr. Xiaochuna Hea iz Atlante i priprema aplikacija za financijsku potporu. U funkciji je SuperSID monitor za praćenje ionizacijskog stanja ionosfere.

Djelatnici Zvjezdarnice uspješno sudjeluju u domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima iz područja fizike Sunca i kozmičkog zračenja. Objavljeni radovi u prestižnim znanstvenim časopisima potvrđuju visoku profiliranost djelatnika i uključenost u aktualna astronomska istraživanja. Ovaj segment rada najviše doprinosi međunarodnom ugledu Zvjezdarnice. Tako je npr., od 6. do 8. prosinca 2018. u prostorijama Zvjezdarnice održana trodnevna „Austrijsko-Hrvatska znanstvena radionica: Fizika Sunca i heliosfere“.

Hrvatska je službeno postala članica SCOSTEP-a (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) u veljači 2020. godine. SCOSTEP je međunarodni interdisciplinarni znanstveni program za promicanje istraživanja solarne i terestričke fizike koji pruža potreban znanstveni okvir za međunarodnu suradnju i širenje znanstvenih spoznaja u suradnji s drugim tijelima ISC-a (International Science Council ). Nacionalni koordinator programa SCOSTEP za Hrvatsku je ravnatelj Zvjezdarnice  Dragan Roša

Djelatnici Zvjezdarnice su u sklopu znanstvenih aktivnost recenzirali nekoliko znanstvenih članaka za časopise Geophysical Research Letters i Solar Physics.

Modernizacijom instrumenata i prateće opreme poboljšalo se i proširilo opažanje nebeskih tijela, poglavito na one astronomske pojave koje mogu imati i znanstveni značaj (okultacije, promjenjive zvijezde i slično). Bilježenje podataka (bilo fotografski ili digitalno) je relativno opsežan posao. Ima i obrazovni značaj jer mogu sudjelovati učenici i studenti. Instalirani teleskop, H-alfa filtar i CCD kamere značajno  povećavaju kvalitetu patrolnih opažanja Sunca, a suradnja je pojačana s tradicijskim partnerima – Opservatorijom Kanzelhöhe u Austriji i Opservatorijom Hvar. Prikupljeni podaci doprinose svjetskim nastojanjima za što kvalitetnijim i kontinuiranim praćenjem Sunčeve aktivnosti.

Zvjezdarnicu je u proteklih deset godina posjetio niz eminentnih stručnjaka iz područja astronomije i astrofizike. Neki od njih su:

• od 9. do 10. prosinca 2015., u stručnom posjetu Zvjezdarnici boravio je prof. dr.sc. Suk-Jin Yoona sa Sveučilišta Yonsei, Seul, Južna Korea
• 3. listopada 2016., Zvjezdarnicu je posjetio profesor dr.sc. Ilana Rotha sa Sveučilišta Berkeley, SAD
• 19. veljače 2018., Zvjezdarnicu je posjetila delegacije ESA pod vodstvom znanstvenika dr.sc. Frederica Nordlunda
• 11. lipnja 2018., Zvjezdarnicu je posjetila grupe znanstvenika sudionika konferencije “Scerin-6 Capacity Building Workshop on Earth System Observations” koja je održana u Zagrebu u organizaciji Šumarskog instituta i Geodetskog fakulteta

Zvjezdarnica kao svojevrstan “uslužni centar” astronomima amaterima, zainteresiranim građanima, školskim grupama i studentima, pruža raznovrsne stručne informacije i astronomske podatke. Priprema službene astronomske podatke za potrebe državnih i drugih institucija. Međunarodna suradnja usmjerena je prema zemljama koje sudjeluju u sličnim znanstvenim projektima istraživanja Sunca. Redovito je sudjelovanje na konferencijama u zemlji i inozemstvu. Zahvaljujući znanstvenim istraživanjima djelatnika Zvjezdarnice i raspoloživim podacima instrumenata u Zvjezdarnici omogućeno je studenatima izrada diplomskih radova.

U prilogu su navedeni publicirani znanstveni radovi i sudjelovanja na konferencijama djelatnika Zvjezdarnice u posljednjih deset godina rada Zvjezdarnice.

 

Publicirani znanstveni radovi

Radovi objavljeni u časopisima koji su referirani u svjetskim bazama podataka

Poljančić Beljan, I.; Jurdana-Šepić, R.; Čargonja, M.; Brajša, R.; Hržina, D.; Pötzi, W.; Hanslmeier, A.: An analysis of the solar differential rotation from the Kanzelhöhe sunspot drawings // Central European astrophysical bulletin, 38 (2014), 2, 87-93

Maričić, D.; Vršnak, B.; Dumbović, M.; Žic, T.; Roša, D.; Hržina, D.; Lulić, S.; Romštajn, I.; Bušić, I.; Salamon, K.; Temmer, M.; Rollett, T.; Veronig, A.; Bostanjyan, N.; Chilingarian, A.; Mailyan, B.; Arakelyan, K.; Hovhannisyan, A.; Mujić, N.: Kinematics of Interacting ICMEs and Related Forbush Decrease: Case Study // Solar physics, 289 (2014), 351-368, doi:10.1007/s11207-013-0314-8

Skokić, I.; Brajša, R.; Roša, D.; Hržina, D.; Wöhl, H.: Validity of the Relations Between the Synodic and Sidereal Rotation Velocities of the Sun // Solar physics, 289 (2014), 5; 1471-1476, doi:10.1007/s11207-013-0426-1

Roša, D.; Borić, M.: Doprinosi akademika Žarka Dadića na području astronomije // Historijski zbornik, 2 (2016.); 519-524

Maričić, D.; Bostasyan, N.; Dumbović, M.; Chilingarian, A.; Mailyan, B.; Rostomyan, H.; Arakelyan, K.; Vršnak, B.; Roša, D.; Hržina, D.; Romštajn, I.; Veronig, A.: The Successive CME on 13th ; 14th and 15th February 2011 and Forbush decrease on 18 February 2011 // Journal of physics. Conference series, 409 (2017), 1-4, doi:10.1088/1742-6596/409/1/012158

Poljančić Beljan, I.; Jurdana-Šepić, R.; Brajša, R.; Sudar, D.; Ruždjak, D.; Hržina, D.; Pötzi, W.; Hanslmeier, A.; Veronig, A.; Skokić, I.; Wöhl, H.: Solar differential rotation in the period 1964–2016 determined by the Kanzelhöhe data set // Astronomy & astrophysics, 606 (2017), A72, 10, doi:10.1051/0004-6361/201731047

Bandić, M.; Verbanac, G.; Pierrard, V.; Cho, J.: Evidence of MLT propagation of the plasmapause inferred from THEMIS data //Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 161 (2017), 55–63, doi: 10.1016/j.jastp.2017.05.005

Verbanac, G.; Bandić M.; Pierrard, V.; Cho, J.: MLT Plasmapause Characteristics: Comparison Between THEMIS Observations and Numerical Simulations //Journal of Geophysical Research: Space Physics, 123 (2018), 2000-2017. doi:10.1002/2017JA024573

Maričić, D.; Vršnak, B.; Veronig, A. M.; Dumbović, M.; Šterc, F.; Roša, D.; Karlica, M.; Hržina, D.; Romštajn, I.: Sun-to-Earth Observations and Characteristics of Isolated Earth- Impacting Interplanetary Coronal Mass Ejections During 2008 -2014 //Solar physics, 295 (2020), 7; 91, 24, doi:10.1007/s11207-020-01658-4

Bandić, M.; Verbanac, G.; Pierrard, V.: Relationship Between Global Plasmapause Characteristics and Plasmapause Structures in the Frame of Interchange Instability Mechanism // Journal of geophysical research: Space physics, 125 (2020), 2, 1-12, doi:10.1029/2019JA026768

Verbanac, G.; Bandić, M.: Origin and Characteristics of the Southward Component of the Interplanetary Magnetic Field // Solar Physics, 296 (2021), 183, doi: 10.1007/s11207-021-01930-1

Poljančić Beljan, I.; Jurdana-Šepić, R.; Jurkić, T.; Brajša, R.; Skokić, I.; Sudar, D.; Ruždjak, D.; Hržina, D.; Pötzi, W.; Hanslmeier, A.; Veronig, A.: Variation of the solar differential rotation and activity in the period 1964 – 2016 determined by the Kanzelhöhe data set // Astronomy & astrophysics, 663 (2022), A24; 1-12, doi:10.1051/0004-6361/202140509

Verbanac, G.; Bandić, M.: Reply to Comment on “Origin and Characteristics of the Southward Component of the Interplanetary Magnetic Field” by C.T. Russell. // Solar Physics, 297 (2022), 156, doi: 10.1007/s11207-022-02086-2

Verbanac, G.; Bandić, M.; Krauss, S.: Influence of the solar wind high-speed streams on the thermospheric neutral density during the declining phase of solar cycle 23. // Advances in Space Research, 69 (2022), 12, 4335-4350, DOI: 10.1016/j.asr.2022.03.032

Brajša, R.; Verbanac, G.; Bandić, M.; Hanslmeier, A.; Skokić, I.; Sudar, D.: A prediction for the 25th solar cycle maximum amplitude // Astronomische Nachrichten, 343 (2022), e2113960, doi: 10.1002/asna.202113960

Nitti, S.; Podladchikova, T.; Hofmeister, S.J.; Veronig, A.M.; Verbanac, G.; Bandić, M.: Geomagnetic storm forecasting from solar coronal holes // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 519 (2023), 2, 3182-3193

Husak, M.; Brajša, R.; Špoljarić, D.; Krajnović, D.; Ruždjak, D.; Skokić, I.; Roša, D.; Hržina, D.: Bošković’s Method for Determining the Axis and Rate of Solar Rotation by Observing Sunspots in 1777. Sol Phys 298, 122 (2023). DOI: https://doi.org/10.1007/s11207-023-02214-6

Radovi u zbornicima na međunarodnim skupovima

Poljančić Beljan, I.; Jurdana – Šepić, R.; Brajša, R.; Hržina, D.; Poetzi, W.; Hanslmeier, A.; Ruždjak, D.; Sudar, D.; Skokić, I.; Woehl, H.: Determination of the Kanzelhoehe sunspot group positions: manual versus automatic method // Book of Proceedings, Multi-Wavelength Studies of the Solar Atmosphere: Celebrating the Career of Costas Alissandrakis, Ioannina, Grčka, 2015.

Vujnović, V.; Roša, J.; Roša, D.: Zemljino magnetsko polje sve slabije štiti od kozmičkog zračenja, Hrvatska – prevencijom do zdravlja i vitalnost // knjiga izlaganja na znanstvenom skupu, Veli Lošinj, 2.-3. rujna 2016., urednik Goran Ivanišević. – Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, 2016. 45-49, ISBN 9789537959524.

Maričić, D.; Roša, D.; Karlica, M.: Heliospheric Observation of Earth – Directed Interplanetary Coronal Mass Ejection in 2008 – 2014 // Book of Abstracts Ninth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, Sunny Beach, Bulgaria, 2017, 9

Maričić, D.; Roša, D.; Šterc, F.; Karlica, M.: Morphology and Geomagnetic Effects of Corotating Interaction Regions in 2008 – 2014 // Proceedings of Tenth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, Primorsko, Bulgaria, 2018, 47-54

Šterc, F.; Roša, D.; Maričić, D.; Hržina, D.; Romštajn, I.; Chilingarian, A.; Karapetyan, T.; Cafuta, D.; Horvat, M.: SEVAN particle detector at Zagreb Astronomical Observatory: 10 years of operation // Proceedings of Tenth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, Primorsko, Bulgaria, June 4-8, 2018, 144 -150

Šterc, F.; Maričić, D.; Roša, D.: Morphology of coronal hole based on SDO/AIA data in May 2010 – December 2013 // Book of Proceedings, Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, Sofia, Bulgaria: Space Research and Technologies Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2019, 50-56 doi:10.31401/WS.2019

Roša, D.; Šterc, F.; Horvat, M.: Mreža detektora kozmičkog zračenja SEVAN // Zbornik radova 9. simpozija Povijest i filozofija tehnik/ Benčić, Zvonko (ur.). Zagreb: KIKLOS – KRUG KNJIGE d.o.o., 2020, 149-167

Maričić, D.; Sterc, F.; Dumbović, M.; Roša, D.; Hržina, D.; Romštajn, I.: Isolated Earth-Impacting Interplanetary Coronal Mass Ejections and corresponding Galactic Cosmic Ray Flux Variations // Book of Proceedings, XVIIth Hvar Astrophysical Colloquium, online, 2021, 1-1

Roša, D.; Šterc, F.: Croatian activities in Space Weather and Solar physics // Online ISWI Regional Group meeting; 19. 02. 2021.

Roša, D., Hržina, D., Husak, M., Brajša, R., Špoljarić, D., Skokić, I., Maričić, D., Šterc, F., Romštajn, I.: Determination of the Solar Rotation Elements and Period from Ruđer Bošković’s Sunspot Observations in 1777 // Book of Proceedings, Workshop Thirteenth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Primorsko, Bulgaria, 2021, 86-92

Šterc, F.; Maričić, D.; Roša, D.; Romštajn I.; Hržina, D.: Galactic Cosmic Ray Variation Caused by Interacting Earth-Impacting Coronal Mass Ejection // Book of Proceedings, 18th European Space Weather Week (ESWW), Zagreb, Hrvatska, 2022

Roša D.; Skokić I.; Hržina D.; Maričić D.; Šterc F.; Romštajn I.; Possible Method for Determining Direction of Motion of Coronal Mass Ejections // Book of Proceedings, Fourteenth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, June, 2023, Primorsko, Bulgaria, 129-132, ISSN 2367–7570, DOI::10.31401//WSoz.2023.abs

Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim konferencijama

Karlica, M.:, sudjelovao na znanstvenom skupu “Colaboration Magic science meeting”, 16. svibnja 2014., IRB, Zagreb, Hrvatska

Maričić, D.; Roša, D.; Karlica, M.; Dumbović, M.; Vršnak, B.; Hržina, D.; Romštajn, I.: Shock ahead ICMEs analyzed from in situ data // Sixth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”; Meeting of the BBC Regional Network for Space Weather Studies, 26 – 30 May 2014, Sunny Beach, Bulgaria,

Hržina, D.; Roša, D.: Activities on Zagreb Astronomical Observatory // Conference about successes of stellar astronomy, 6 – 8 June, 2014, Bezovec, Slovakia

Roša, D.; Borić, M.: Doprinosi akademika Žarka Dadića na području astronomije // Znanstveni skup povodom 85. godišnjice rođenja akademika Žarka Dadića – Doprinos proučavanju povijesti i filozofije znanosti, 30. listopada 2015., Zagreb, Hrvatska

Vujnović, V.; Roša, J.; Roša, D.: Zemljino magnetsko polje sve slabije štiti od kozmičkog zračenja // XVII. lošinjska škola/akademija prirodnih ljekovitih činitelja i lječilišne medicine, “Prevencijom do zdravlja i vitalnosti”, 2. – 3. rujna 2016., Veli Lošinj, Hrvatska

Maričić, D.; Roša, D.; Karlica, D.: On the relationship between Earth directed interplanetary coronal mass ejection and magnetic clouds // XIVth Hvar Astrophysical Colloquium, Solar and Solar-Terrestrial Physics: Now and in the Future, 26 – 30 September 2016, Hvar, Croatia

Maričić, D.; Roša, D.; Karlica, M.: Heliospheric Observation of Earth – Directed Interplanetary Coronal Mass Ejection in 2008 – 2014 // Ninth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, 30 May – 3 June 2017, Sunny Beach, Bulgaria

Roša, D.: The role of 1-m class telescopes now and in the future // 45 years of Hvar Observatory and 20 years of ACT, 17 – 20 October 2017, Hvar, Croatia

Šterc, F.: sudjelovao na 2nd International Doctoral Seminar on Geodesy Geoinformatics and Geospace, 08. – 11. svibnja 2018., Dubrovnik, Hrvatska

Maričić, D.; Roša, D.; Šterc, F.; Karlica, M.: Morphology and Geomagnetic Effects of Corotating Interaction Regions in 2008 – 2014 // Tenth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, 4 – 8 June 2018, Primorsko, Bulgaria

Šterc, F.; Roša, D.; Maričić, D.; Hržina, D.; Romštajn I.; Chilingarian, A.; Karapetyan, T.; Cafuta, D.; Horvat, M.: SEVAN particle detector at Zagreb Astronomical Observatory: 10 years of operation // Tenth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, 4 – 8 June 2018, Primorsko, Bulgaria

od 6. do 8. prosinca 2018. u prostorijama Zvjezdarnice održana je trodnevna znanstvena radionica „Austrijsko-Hrvatska znanstvena radionica: Fizika Sunca i heliosfere“. Radionica je održana u sklopu bilateralnog austrijsko-hrvatskog projekta “Development of the Drag-Based-Ensemble Model for studies on the propagation of solar storms (DBEM)” u kojem sudjeluju Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Institut za fiziku Sveučilišta u Grazu a pod pokroviteljstvom Hrvatskog astronomskog društva i Zvjezdarnice. U radionici je sudjelovalo 26 znanstvenika te studenata sa Sveučilišta u Grazu, Opservatorija Hvar, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Skolkovo instituta za znanost i tehnologiju te Zvjezdarnice. Predstavljeno je niz aktualnih tema iz područja fizike Sunca te heliosfere, a koje su kroz diskusiju te fokusirane „hands-on“ aktivnosti dodatno razrađene. Radionica je zaključena dogovorima o budućoj znanstvenoj suradnji na razrađenim temama te planiranju sljedeće radionice tog tipa u Grazu 2019. godine.
Od strane Zvjezdarnice priopćenje „Earth directed ICMEs analyzed from in situ data“ je dao Darije Maričić.

11. ožujka 2019. Skup na Geodetskom fakultetu povodom posjete delegacije ESA u organizaciji MZO (sudjelovali F. Šterc i D. Roša)

Maričić, D.; Šterc F.; Roša D.: Morphology of Coronal Hole and Solar Wind Prediction Based on SDO/AIA Data in 2008-2014 // Eleventh Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, 3 – 7 June 2019, Primorsko, Bulgaria

Roša D.; Maričić, D.; Šterc F.: VarSITI Closing Symposium, sudionici su sudjelovali na sastanaku s predsjednikom SCOSTEP-a (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) Natom Gopalswamyjem u vezi uključenja Hrvatske u projekt SCOSTEP, 10 – 14 June 2019, Sofija, Bulgaria

Roša, D.; Šterc, F.; Horvat, M.: Mreža detektora kozmičkog zračenja SEVAN // Deveti simpozij “Povijest i filozofija tehnike”, 24 – 26 November 2019, Zagreb, Croatia

Roša, D.; Šterc, F.; Horvat, M.: Izlaganje rada (F. Šterc): Mreža detektora kozmičkog zračenja SEVAN // 9. SIMPOZIJ POVIJEST I FILOZOFIJA TEHNIKE; 24. – 26. studenog 2020.; Zagreb, Hrvatska

Maričić, D.; Šterc, F.: sudjelovali (online) na informativnom danu u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Europske svemirske agencije (ESA); 30. studenog 2020.; Zagreb, Hrvatska

Hržina, D.: sudjelovao na internetskoj konferenciji // 2nd SHAW – IAU workshop on astronomy for education; 06.- 09. listopada 2020.

3. veljače 2020. Hrvatska je postala članica SCOSTEP-a (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics).

Listopad 2020. Izašao SCOSTEP/PRESTO Newsletter Vol. 25 u kojem se nalazi članak o znanstvenim aktivnostima koja se provode u Hrvatskoj u sklopu projekta SCOSTEP.

9. veljače 2021. Dragan Roša i Filip Šterc sudjelovali na Online ISWI Regional Group meeting s priopćenjem: Croatian activities in Space Weather and Solar physics

09. rujna 2021. Hibridni skup “An ESA information day in Croatia” u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Darije Maričić

Roša, D.; Hržina, D.; Husak, M.; Brajša, R.; Špoljarić, D.; Skokić, I.; Maričić, D.; Šterc, F.: Determination of the Solar Rotation Elements and Period from Ruđer Bošković`s Sunspot Observations in 1777 // Workshop Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, online, 13 – 17 September 2021, Primorsko, Bulgaria

Maričić, D.; Šterc, F.; Dumbovic, M.; Roša, D.; Hržina, D.; Romštajn, I.: Isolated Earth-Impacting Interplanetary Coronal Mass Ejections and corresponding Galactic Cosmic Ray Flux Variation // XVIIth Hvar Astrophysical Colloquium – “The Sun and Heliosphere”, 20 – 24 September 2021, Hvar, Croatia

Maričić, D.; Šterc, F.; Dumbović, M.; Belov, A.; Roša, D.; Hržina D.; Romštajn, I.: Galactic Cosmic Ray Variation Caused by Different Structural Elements of Isolated Earth-Impacting Coronal Mass Ejection // Advent workshop, online, 20 – 21 December 2021, Graz, Austria

Šterc, F.; Maričić, D.; Roša, D.; Romštajn I.; Hržina, D.: Galactic Cosmic Ray Variation Caused by Interacting Earth-Impacting Coronal Mass Ejection // 18th European Space Weather Week (ESWW), 24 – 28 October 2022, Zagreb, Croatia

12. mjesec 2022 – Uključenje u projekt “Modeling Terrestrial and Space Weather and Building Climate Research Awareness through a Global Deployment of Cosmic Ray Muon Detector Network”, kojeg vodi tim dr. Xiaochuna Hea iz Atlante i priprema aplikacije.

05. – 09. 06. Sudjelovanje na konferenciji: Solar influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, 5-9 June, 2023, Primorsko, Bulgaria

12. – 15. 09. Sudjelovanje na konferenciji: The fifth Meeting on Astrophysical Spectroscopy will be held from September 12 to 15, 2023 at Palić, Serbia. Special Session: Astronomy and Earth Observations: multi-instrumental approach and theory. Pozvano predavanje: Darije Maričić, Filip Šterc, Anatoly Belov, Dragan Roša, Damir Hržina, Ivan Romštajn, “Galactic Cosmic Ray Variation Caused by Different Structural Elements of Isolated Earth-Impacting Coronal Mass Ejection”.