Zvjezdarnica Zagreb logo

Okvirni program predavanja tečaja opće astronomije

Voditelji: Dragan Roša i Damir Hržina

POVIJEST ASTRONOMIJE I ASTROGNOZIJA

Povijesni pregled razvoja astronomskih spoznaja
– razvoj kozmoloških teorija, poznati astronomi, razvoj astronomskih metoda

Uvod u astrognoziju
– sjaj nebeskih tijela (prividne veličine), zvijezde i zviježđa, teleskop, zanimljivosti noćnog neba

SFERNA ASTRONOMIJA I NEBESKA MEHANIKA

Osnovna Zemljina gibanja
– rotacija, fizičke i prividne posljedice, Zemljin oblik
– revolucija, elementi staze, prividne posljedice (paralaksa, aberacija)
– godišnja doba

Koordinate na Zemlji i nebeskoj sferi
– geografske koordinate, elementi nebeske sfere
– sferni astronomski koordinatni sustavi
– transformacije sfernih astronomskih koordinata, grafičke metode (aproksimativne), razrješavanje paralaktičkog trokuta

Vrijeme u astronomiji
– zvjezdano vrijeme, Sunčevo vrijeme (pravo i srednje)
– mjesno i zonsko vrijeme
– veza zvjezdanog i srednjeg vremena
– kalendari
– julijanski datumi, epoha
– moderne vremenske skale

Orijentacija na nebeskoj sferi
– metode orijentacije
– teleskopske montaže

Osnovni podaci o tijelima Sunčeva sustava
– elementi staza i fizički elementi
– povijesno značajne metode izmjere Sunčeva sustava
– planeti i mala tijela Sunčeva sustava

Dinamika planetnog sustava i uvod u nebesku mehaniku
– Newtonov zakon i Keplerovi zakoni
– Keplerova jednadžba i proračun položaja planeta na stazi
– položaj na nebeskoj sferi
– proračun staze iz podataka opažanja

Sustav Zemlja – Mjesec
– osnovne osobitosti
– pomrčine
– dinamika, plimna sila, precesija

Promjene koordinata i referentni sustavi
– topocentrične i geocentrične koordinate (refrakcija, vidljivi horizont), geocentrična paralaksa i aberacija
– heliocentrične koordinate, godišnja paralaksa i aberacija, planetna aberacija
– precesija i nutacija
– vlastita gibanja zvijezda
– referentni sustavi

Zvijezde i zvjezdani sustavi
– osnovne osobitosti zvijezda izvedene iz opažanja
– zvjezdani sustavi, galaktike i galaktička jata, uvod u kozmologiju

ASTROFIZIKA

Uvod
– fizikalni zakoni i procesi, osnovne metode astrofizike
– interakcije u ovisnosti o energiji fotona, prolaz zračenja kroz Zemljinu atmosferu, “prozor” u svemir
– jednadžba idealnog plina
– zračenje crnog tijela, tlak zračenja
– diskretni nivoi u atomu, Bohrov model atoma
– spektralna analiza: emisijski i apsorpcijski spektri, intenzitet spektralnih linija, Dopplerov učinak, proširenje spektralnih linija

Međuzvjezdana tvar
– tipovi svemirskih maglica
– 21-cm zračenje atoma vodika, radio opažanja i ustrojstvo Mliječne staze
– interakcije među česticama u oblacima: vjerojatnost interakcije, srednji slobodni put i vrijeme interakcija
– molekularni oblaci i spektri molekula
– međuzvjezdana prašina i tamni oblaci, raspršenje i ovisnost o frekvenciji
– osnovni fizikalni aspekti evolucije zvijezda: odnos kinetičke i potencijalne energije u oblaku, problem sačuvanja količine gibanja i magnetskog toka, HR-dijagram, populacije

Evolucija zvijezda I – na putu do glavnog niza
– sažimanje oblaka, gubitak momenta količine gibanja, magnetski otpor
– kvazihidrostatska ravnoteža (QHE), virijalni teorem,

Evolucija zvijezda II
– jednadžba prijenosa energije zračenjem i konvekcijom
– relacija masa-luminozitet
– termonuklearna fuzija, problem neutrina

Evolucija zvijezda III
– napuštanje glavnog niza

Bijeli patuljci, neutronske zvijezde
– degenerirano stanje materije, maksimalna masa bijelih patuljaka, stanje materije u neutronskim zvijezdama, magnetsko polje rotirajućih neutronskih zvijezda

Supernove
– klasifikacija supernovi, pulsari, crne rupe, gravitacijsko zračenje

Kozmologija
– metode mjerenja udaljenosti u astronomiji, dinamički modeli svemira, suvremeni kozmološki modeli (ubrzani svemir, tamna energija)