Zvjezdarnica Zagreb logo

Okvirni program predavanja na naprednom tečaju astronomije

Program predavanja je modularan i sastoji se od šest nastavnih cjelina koje obuhvaćaju gradivo osnova astronomije i astrofizike. Razina izlaganja temelji se na srednjoškolskim znanjima prirodnih predmeta i matematike. Predviđeno je rješavanje zadataka, kao i praktičnih i simuliranih vježbi. Cilj tečaja je pružiti osnovna astronomska znanja učenicima i studentima koji to nemaju prilike steći u okviru redovitih školskih ili fakultetskih programa. S obzirom da je tečaj namijenjen i učenicima koji se pripremaju za natjecanja iz astronomije i Međunarodnu astronomsku olimpijadu, predviđene su metode rada koje potiču kreativnost kod polaznika. S obzirom da ovakvi tečajevi imaju utjecaja i na profesionalnu orijentaciju polaznika, posebna pažnja bit će posvećena uvođenje mladih u metode znanstvenog rada.

Voditelj tečaja: mr. sc. Ivan Romštajn

  1. Nastavna cjelina: Povijest astronomskih spoznaja i metode istraživanja svemira

1.A Razvitak astronomskih spoznaja

1.A1 Astronomija drevnih civilizacija
1.A2 Stara Grčka-kolijevka znanstvene kozmologije
1.A3 Srednjovjekovni period
1.A4 Renesansa u astronomiji – Kopernikova teorija
1.A5 Početak teleskopske ere
1.A6 Isaac Newton i teorija gravitacije
1.A7 Uspjesi i dosezi Newtonove teorije
1.A8 Povijest premjeravanja Sunčeva sustava
1.A9 Razvitak astronomije kao samostalne znanosti
1.A10 Astrofizika – “nova” astronomija
1.A11 Moderna astronomija

1.B Nebeski objekti – astrognozija

1.B1 Zvijezde stajaćice, lutalice, padalice…
1.B2 Zvijezde i zviježđa

1.C Opažačka astronomija

1.C1 Fotometrija
1.C2 Zračenje nebeskih tijela
1.C3 Nebo i teleskop
1.C4 Prozori u svemir
1.C5 Niskoenergetska astronomija
1.C6 Visokoenergetska astronomija
2. Nastavna cjelina: Osnove sferne i položajne astronomije

2.A Osnovna Zemljina gibanja

2.A1 Zemljina rotacija (vrtnja)
2.A2 Zemljina revolucija – gibanje Zemlje oko Sunca
2.A3 Godišnja doba

2.B Koordinate na Zemlji i nebu

2.B1 Geografske koordinate
2.B2 Koordinate na nebeskoj sferi
2.B3 Sferni astronomski koordinatni sustavi
2.B4 Transformacije sfernih astronomskih koordinatnih sustava

2.C Gibanje i vrijeme

2.C1 Zvjezdano vrijeme
2.C2 Sunčevo vrijeme – pravo i srednje
2.C3 Mjesno i zonsko vrijeme
2.C4 Veza zvjezdanog i srednjeg vremena
2.C5 Sažetak – osnovna vremena u astronomiji
2.C6 Kalendari
2.C7 Julijanski datumi
2.C8 Epoha

2.D Orijentacija na nebeskoj sferi

2.D1 Metode orijentacije na nebeskoj sferi
2.D2 Teleskopske montaže – osnovni instrumenti za mjerenja na nebeskoj sferi
2.D3 Vrteća karta neba
2.D4 Astronomski godišnjaci, atlasi, cirkulari, časopisi

2.E Moderna vremena u astronomiji
3. Nastavna cjelina: Osnove nebeske mehanike

3.A Osnovni podaci o tijelima Sunčeva sustava

3.A1 Elementi planetnih staza
3.A2 Fizički elementi planeta

3.B Gibanja i osnovne planetne konfiguracije

3.C Planeti i mala tijela planetnog sustava

3.C1 Osnovne osobitosti planeta
3.C2 Mala tijela planetnog sustava

3.D Dinamika planetnog sustava i uvod u nebesku mehaniku

3.D1 Dinamika planetnog sustava
3.D2 Proračuni položaja planeta – uvod u nebesku mehaniku

  1. Nastavna cjelina: Sustav Zemlja-Mjesec

4.A Osnovne osobitosti sustava Zemlja-Mjesec

4.A1 Mjesečevo gibanje i izmjena faza (mijena)
4.A2 Sinodički i siderički Mjesečev period
4.A3 Mjesečev dan
4.A4 Mjesečeva rotacija
4.A5 Selenografija i visine Mjesečevih planina
4.A6 Elementi Mjesečeve staze
4.A7 Mjesečeva libracija

4.B Pomrčine Mjeseca i Sunca

4.B1 Nastajanje i vrste pomrčina
4.B2 Sinodički period Mjesečevih čvorova ž pomrčinska godina
4.B3 Sarosov ciklus
4.B4 Uvjeti nastupanja Mjesečevih pomrčina
4.B5 Uvjeti nastupanja Sunčevih pomrčina
4.B6 Pomrčinska granica
4.B7 Zastupljenost i proračunavanje pomrčina

4.C Dinamika sustava Sunce-Zemlja-Mjesec

4.C1 Plime i oseke
4.C2 Promjene u sustavu Zemlja-Mjesec
4.C3 Planet Zemlja kao zvrk

  1. Nastavna cjelina : Promjene koordinata astronomskih tijela – referentni koordinatni sustavi u astronomiji

5.A Topocentrične i geocentrične koordinate

5.A1 Atmosferska refrakcija
5.A2 Prividni (vidljivi) horizont
5.A3 Utjecaj atmosferske refrakcije na promjenu ekvatorskih koordinata
5.A4 Geocentrična paralaksa.
5.A5 Promjene ekvatorskih koordinata uslijed geocentrične paralakse
5.A6 Dnevna aberacija i promjene koordinata
5.A7 Geocentrične pravokutne koordinate opažača

5.B Heliocentrične koordinate

5.B1 Zvjezdana (godišnja) paralaksa
5.B2 Godišnja aberacija
5.B3 Planetna aberacija

5.C Precesija i nutacija

5.C1 Luni-solarna precesija
5.C2 Planetna precesija
5.C3 Opća precesija
5.C4 Nutacija

5.D Vlastita gibanja zvijezda

5.D1 Komponente gibanja zvijezda
5.D2 Gibanje Sunca i sustavni učinci u vlastitim gibanjima i radijalnim brzinama zvijezda

5.E Referentni sustavi – srednje i prividne koordinate

5.E1 Odabir referentnog sustava
5.E2 Srednje i prividne koordinate

  1. Nastavna cjelina: Zvjezdani sustavi – uvod u kozmologiju

6.A Zvijezde i zvjezdani sustavi

6.A1 Temeljne osobitosti zvijezda, struktura i razvoj zvijezda
6.A2 Zvjezdani sustavi, galaktike i galaktička jata

6.B Uvod u kozmologiju

6.B1 Pristup – teoretska i opažačka kozmologija
6.B2 Kozmološke teorije i modeli svemira u 20. stoljeću
6.B3 Suvremena kozmologija (tamna energija, ubrzani svemir)
6.B4 Fizički uvjeti tijekom razvoja svemira