Zvjezdarnica Zagreb logo

Karta Venere

Karta VenereOva karta pripada seriji višejezičnih planetskih karata koju podupire Međunarodna kartografska zajednica (International Cartographic Association-ICA), izdanje za Srednju Europu. Kartu je izradila i uredila Planetološka grupa za istraživanje svemirskog materijala Sveučilišta Eötvös Loránd, Budimpešta, Mađarska. Prijevod na hrvatski: Dragan Roša, Zvjezdarnica Zagreb.

Rasprodano

Dvostrani tisak (boja, c/b)
Dimenzije karte su: 83,5×54 cm

Lambert Transversal Equivalent Azimuthal Projection. Shaded relief Map: L.S. Oreshina, L. Yu. Baeva, B. V. Krasnopevtseva, K. B. Shingareva, Moscow State University for Geodesy and Cartography (MIIGAiK). Czech translation Antonín Rükl, Croatian translation Dragan Roša, Bulgarian translation Elena Peneva, Polish translation Tomasz Kundera, Wojciech Ozimkowski. Published and edited by Cosmic Material Space Research Group of Eötvös Loránd University, Budapest © Henrik Hargitai, 2002.

ISBN 963 463 532 6 CM, Printed in Hungary.