Zvjezdarnica Zagreb logo

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik: mr.sc. Ivan Romštajn

Zamjenik glavnog urednika: Damir Hržina, dipl.ing.

Redakcijski odbor:

dr.sc. Marijana Borić
dr.sc. Roman Brajša
Damir Hržina, dipl. ing.
Gustav Kren
dr. sc. Darije Maričić
Damir Mikuličić, dipl. ing.
mr.sc. Ivan Romštajn
dr. sc. Dragan Roša
prof.dr.sc.Bojan Vršnak
prof.dr.sc.Vladis Vujnović

Grafički urednik i priprema crteža:  Damir Hržina, dipl. ing.