Zvjezdarnica Zagreb logo

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik: Ivan Romštajn dipl. ing.

Zamjenik glavnog urednika: Damir Hržina, dipl.ing.

Redakcijski odbor:
Damir Hržina, dipl. ing.
Gustav Kren
Darije Maričić, dr. sc.
Damir Mikuličić, dipl. ing.
Ivan Romštajn dipl. ing.
Dr. sc. Dragan Roša
Prof.dr.sc.Bojan Vršnak
Prof.dr.sc.Vladis Vujnović

Administracija časopisa:  Sanja Kranjčec Bužić. dipl. ing.
Grafički urednik i priprema crteža:  Damir Hržina, dipl. ing.