Zvjezdarnica Zagreb logo

Opća Astronomija 1. dio

Autor: D. Roša

Knjiga Opća astronomija I. dio temeljena je na predavanjima i vježbama iz astronomije održavanim u Zvjezdarnici. Predavanja su bila namijenjena pretežito učenicima srednjih škola i studentima koji se zanimaju za astronomiju, a mogućnost da u potpunosti zadovolje svoje zanimanje nije im bila ostvarena u sklopu redovitih nastavnih programa. Svrha predavanja bila je dvojaka: upoznavanje temeljnih astronomskih spoznaja i stjecanje znanja za samostalni rad u amaterskoj astronomiji. Razina obrade sadržaja temelji se na znanjima elementarne matematike i fizike za srednje škole. Radi što jednostavnijeg metodičkog pristupa, problematika je obrađena uz mnoge približnosti. Izdvojimo na primjer zanemarivanje složenog Zemljinog gibanja pri uvođenju osnovnih vremena i sfernih koordinatnih sustava. Pristup dinamici planetnog sustava sveden je na problem jednog tijela.

U prvom poglavlju, koje je svojevrstan uvod i ima poticajni karakter, kratki pregled povijesnog razvitka astronomije uvodi nas u suvremene astronomske spoznaje o općem ustrojstvu svemira i položaju Zemlje u njemu. Potom upoznajemo izgled svemira promatranog sa Zemlje, osnove astrognozije i svojstva optičkih teleskopa.

U drugom poglavlju detaljnije su obrađena osnovna Zemljina gibanja, s posebnim osvrtom na njihove prividne posljedice. Uveden je pojam nebeske sfere, definirani su osnovni sferni koordinatni sustavi u astronomiji i osnovna vremena koja su u upotrebi, kako u javnom životu tako i u astronomskoj praksi. Time je, između ostalog, omogućeno jednostavno snalaženje na nebeskoj sferi.

Općem ustrojstvu i dinamici Sunčeva sustava posvećeno treće i ujedno posljednje poglavlje. Međusobni položaji (konfiguracija) planeta i kinematički odnosi prvo su izvedeni uz pretpostavku da su planetne staze kružnice, a zatim slijedi detaljnije upoznavanje s elementima planetnih staza i načelima proračunavanja položaja planeta. U sklopu tog poglavlja dane su i povijesno značajne metode određivanja udaljenosti unutar planetnog sustava.

Knjiga sadrži 246 pitanja i zadataka, 155 crteža, nekoliko crno-bijelih ilustracija te 3 tablice. Tiskana je na offsetnom papiru s mekim uvezom. Format B5, 238 stranica. Radi se o drugom izdanju obljavljenom 1997.

Rasprodano