Natjecanja iz astronomije

Natjecanja za učenike imaju dugu tradiciju. Potaknuta su 1964. osnivanjem Pokreta nauku mladima (dalje Pokreta) koji je u tadašnjoj državi djelovao pri Narodnoj tehnici. Godine 1966. u aktivnosti Pokreta uključeni su i učenici osnovnih škola. Djelovanje Pokreta pri Narodnoj tehnici Hrvatske (današnjoj Hrvatskoj zajednici za tehničku kulturu) otpočinje 1965. godine kada se sastao odbor Pokreta kojeg su činili predstavnici različitih institucija, uključujući fakultete i udruge. Sudjelovalo je i Hrvatsko prirodoslovno društvo (HPD) pod kojim je u to vrijeme djelovala Zvjezdarnica. Prvih nekoliko Republičkih natjecanja organizirano je i provedeno u Zvjezdarnici. Domaćini Republičkih i kasnije državnih natjecanja izmjenjivali su se, što je poticalo razvoj školske i amaterske astronomije na području cijele Hrvatske. Inače, od početka djelovanja Pokreta obuhvaćene su aktivnosti u pet prirodoznanstvenih područja (matematika, fizika, astronomija, kemija i biologija), koje su gotovo u kontinuitetu provođene i do današnjih dana. Jedino zbog agresije na Republiku Hrvatsku (RH) godine 1991. provedena su natjecanja samo za matematiku i astronomiju.

Prvo sudjelovanje hrvatskih učenika na astronomskim natjecanjima bilo je na III. Saveznom natjecanju iz astronomije održanom u Beogradu od 26. do 28. lipnja 1967. Sedam učenika bilo je iz Zagreba, a jedan iz Grubišnog Polja (Savezno natjecanje iz astronomije za srednje škole u okviru pokreta NAUKU MLADIMA održano u Beogradu od 26. do 28. VI 1967., Zemlja i svemir 1967-68 br. 1-2, str. 41-42). Sljedeće godine (8. lipnja. 1968.) održano je prvo Republičko natjecanje iz astronomije za osnovne i srednje škole na tlu Republike Hrvatske. Ovo natjecanje provedeno je u suradnji sa Zvjezdarnicom HPD-a, Astronomskom sekcijom HPD-a, Astronomskim društvom Hrvatske “O. Kučera” i Solarnim opservatorijem Astronomskog društva Hrvatske (ADH), a djelatnici Zvjezdarnice Zagreb su kroz cijeli period tijekom kojeg se provodio ovaj program aktivno sudjelovali u njegovoj provedbi (Prvo natjecanje mladih astronoma u SR Hrvatskoj, Zemlja i svemir 1967-68 br. 3-4, str. 87-91); Savezno natjecanje iz astronomije za đake srednjih škola, Zemlja i svemir 1967-68 br. 3-4, str. 92-96).

Značajna promjena u koncepciji natjecanja zbila se 1976. kada je općenito prihvaćeno da se testiranje znanja učenika zamijeni natjecanjima i susretima, što se zadržalo i do danas.

Osamostaljenjem Republike Hrvatske natjecanja i susreti su povjereni strukovnim udrugama a koordinacijski sastanci održavani su u Zavodu za školstvo do njegova prestanka s radom 1995. Natjecanja i susreti u RH prošireni su i na različita druga područja učeničkih interesa.
U razdoblju od 1998. do 2008. izvršitelj programa susreta i natjecanja učenika iz astronomije bila je Zvjezdarnica, a od 2009. godine ovaj program vodi Agencija za odgoj i obrazovanje pod kojom djeluje Državno povjerenstvo za natjecanja iz astronomije. Sve informacije vezane uz natjecanje iz astronomije možete naći na stranicama http://www.azoo.hr, a na ovoj stranici nalazi se arhiv natjecanja od 2001. do 2008. godine.

Arhiva natjecanja od 2001. do 2008. godine

2001.

Testovi sa županijskih natjecanja s rješenjima
Testovi s Državnog natjecanja s rješenjima
Rang lista

2002.

Testovi sa županijskih natjecanja s rješenjima
Testovi s Državnog natjecanja s rješenjima
Bilten 1 – Popis učenika pozvanih na Državno natjecanje
Rang lista

2003.

Testovi sa županijskih natjecanja s rješenjima
Testovi s Državnog natjecanja s rješenjima
Bilten 1 – Popis učenika pozvanih na Državno natjecanje
Rang lista

2004.

Testovi sa županijskih natjecanja s rješenjima
Testovi s Državnog natjecanja s rješenjima
Bilten 1 – Popis učenika pozvanih na Državno natjecanje
Rang lista

2005.

Testovi sa županijskih natjecanja s rješenjima
Testovi s Državnog natjecanja s rješenjima
Bilten 1 – Popis učenika pozvanih na Državno natjecanje
Bilten 2
Rang lista

2006.

Testovi sa županijskih natjecanja s rješenjima
Testovi s Državnog natjecanja s rješenjima
Bilten 1 – Popis učenika pozvanih na Državno natjecanje
Bilten 2
Rang lista

2007.

Testovi sa županijskih natjecanja s rješenjima
Testovi s Državnog natjecanja s rješenjima
Bilten 1 – Popis učenika pozvanih na Državno natjecanje
Bilten 2
Rang lista

2008.

Testovi sa školskih natjecanja s rješenjima
Testovi sa županijskih natjecanja s rješenjima
Bilten 1 – Popis učenika pozvanih na Državno natjecanje
Program natjecanja – Zagreb 2008.
Testovi s Državnog natjecanja s rješenjima
Bilten 2
Rang lista