Međunarodna astronomska olimpijada (IAO)

Međunarodna astronomska olimpijada održava se već preko 10 godina. S organizacijskog, metodičkog i stručnog gledišta, ova je olimpijada, skraćenog naziva IAO (International Astronomy Olympiad), pod utjecajem sustava natjecanja godinama provođenih u bivšem Sovjetskom Savezu. Najvjerojatniji razlog za to je što ju je pokrenuo i do danas vodi predsjednik iz Rusije, Dr. Michael G. Gavrilov. S obzirom na uključene države koje obuhvaćaju veliki broj svjetskog stanovništva, te činjenicu da se radi međunarodnoj astronomskoj olimpijadi s najdužom tradicijom, za očekivati je da će se IAO u budućnosti još više afirmirati i poboljšati. Razlog za takvo vjerovanje je dobra metodička koncepcija, temeljena na poticanju učeničkih kreativnih znanja i potpora velikih astronomskih centara domaćina ovom programu. Zanimljivo je da su posljednjih godina uz regionalne, pokrenute i nove međunarodne olimpijade sličnih programa kao i IAO.
Republika Hrvatska ostvarila je mogućnost sudjelovanja učenika na Međunarodnoj astronomskoj olimpijadi od 2007. godine zahvaljujući dijelom tradicijskim preduvjetima koji su zadovoljeni u sklopu hrvatskog školskog sustava, tj. činjenici da postoje nacionalna natjecanja i to na više od dviju razina (školska, županijska, državna) i ispunjavanjem ostalih nužnih preduvjeta: osnivanjem 2006. godine Autorizirane nacionalne reprezentativne (astronomske) organizacije (ANRAO) sa sjedištem u Zvjezdarnici (prvi predsjednik prof.dr. Vladis Vujnović), sudjelovanjem opažača na olimpijadi održanoj 2006. godine u Indiji, organizacijom olimpijskog pripremnog kampa za učenike u ljeto 2007. godine, provođenjem kvalifikacijskog olimpijskog testa za kandidate koji su pokazali najbolje rezultate na državnom natjecanju, kao i pravodobnom dostavom Međunarodnom olimpijskom odboru sve relevantne dokumentacije na jednom od službenih jezika međunarodne olimpijade: prijevod na engleski izvještaja s državnog natjecanja i  testova sa svih razina (školske, županijske, državne i kvalifikacijskog testa), prikaz uspješnosti kandidata u rješavanja svakog pojedinog zadatka s kvalifikacijskog testa (broj osvojenih bodova po zadatku ili dijelu zadatka s obzirom na postupak bodovanja), prijevod na hrvatski Pravila i odredbi za sudionike olimpijade.

Pravila i odredbe za sudionike olimpijade