Izdanja od 1903. do 2023.

Pripremili: Mr.sc. Goran Ivanišević, dr.med. (1903.-2003.) i Damir Hržina (2004.-2023.)

kolaz_izdanja.jpgPopisana su astronomska izdanja koja su objavili Hrvatsko prirodoslovno društvo (HPD) i Zvjezdarnica djelujući u okviru HPD-a, zatim kao samostalna ustanova i u okviru Zagrebačkoga astronomskog saveza. Uključene su knjige, brošure, karte, časopisi i astronomski članci objavljeni i u neastronomskim zbornicima. Unatoč razmjerno malom broju astronomskih izdanja, ona su značajan prilog astronomskoj literaturi u Hrvatskoj.
Flammarion C. Pripovijest o repatici. Zagreb: Nakl. Hrvatskoga prirodoslovnog društva. 1916:1-87, sa sl. Knjiga 1 u nizu: Popularna biblioteka Hrvatskoga priro¬doslovnog društva.
Flammarion C. Propast svijeta. ibid. 1918:1-165, sa sl. Knjiga 4 u nizu: ibid.
Kugler A. ur. Bošković. Kalendar Zvjezdarnice Hrvatskog prirodoslovnog društva 1918. Zagreb: Hrvatsko prirodoslovno društvo 1918:1-103
Kugler A. Zvjezdano nebo: pomična karta. Zagreb: Zvjezdarnica HPD. 1918. (23×23 cm)
Kugler A. ur. Bošković. 1919. Zagreb: HPD. 1919:1-112
Marković Ž. izd. Bošković. 1920. Zagreb: HPD. 1919:1-144
Flammarion C. Posljednji dani ljudi: propast svijeta. 2. dio. Zageb: Nakl. HPD. 1920:1-110, sa sl. Knjiga 9 u nizu: Popularna biblioteka HPD.
Kučera O. Naše nebo: Crtice iz astronomije. 2. prerađeno izd. 1. sv. Zagreb: HPD. 1921:1-160, sa sl. U nizu: Popularna biblioteka HPD.
Marković Ž. izd. Bošković. 1922. Zagreb: HPD.1921:1-159
Kučera O. izd. Bošković. 1924. Zagreb: Zvjezdarnica HPD. 1923:1-141
Marković Ž. Glavni pojmovi sferne astronomije. Zagreb: Zakl. Tiskare “Na¬rodnih novina”. 1923:1-27. Pretiskano iz kalendara Bošković. 1924.
Kučera O. izd. Bošković. 1925. Zagreb: Zakl. Tiskare “Narodnih novina”. 1924:1-¬144
Nordmann C. Einstein i svemir: tračak svjetlosti a tajnu svijeta. Preveo K. Brozović. Zagreb: HPD. 1924:1-130. Knjiga 10 u nizu: Popularna biblioteka HPD.
Kučera O. izd. Bošković. 1926. Zagreb: Zakl. Tiskare “Narodnih novina”. 1925:1¬-175
Divjanović G. Zemlja i svemir. Split: Prirodoslovno društvo. 1945:1-40, Sv. 1 u nizu: Mala naučna kajižnica HPD.
Sergeev IV. Neobične nebeske pojave. Prevela N. Bogdanović. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske. 1946:1-39, Sv. 12 u nizu: ibid.
Voroncov-Vel’jaminov BA. Da li je bilo početka i da li će biti kraja svijeta. Prevela N. Bogdanović. ibid. 1946:1-31. Sv. 14 u nizu: ibid.
Butorac M. Kozmoplazma. ibid. 1947:1-51, Sv. 7 u nizu: Knjižnica “Priro¬de” HPD.
Divjanović G. Postanak zemlje i života. ibid. 1947:1-28, Sv. 26 u nizu: Mala naučna knjižnica HPD.
Divjanović G. Zemlja i svemir. 2. izd. ibid. 1946:1-47, Sv. 1 u nizu: ibid.
Divjanović G. Zemlja i svemir. 3. izd. ibid. 1947:1-45, ibid.
Subotin MF. Postanak i starost Zemlje. Preveo G. Divjanović. ibid 1947:1-50, Sv. 10 u nizu: Knjižnica “Prirode” HPD.
Voroncov-Vel’jaminov BA. Ima li života na planetima. ibid 1947:1-41, Sv. 22 u nizu: Mala naučna knjižnica HPD.
Golubić J. Sunce, Mjesec i planeti. ibid. 1948:1-28, Sv. 33 u nizu: ibid.
Perel’man JI. Zanimljiva astronomija. Preveo G. Divjanović. Zagreb: HPD. 1948:1-246
Rozgaj S. Astrognozija. ibid 1949:1-158, U nizu: Prirodoslovna djela HPD.
Rozgaj S. Zvjezdano nebo. Zagreb: Nakl. “Školska knjiga”. 1950:1-84, Sv. 73 u nizu: Mala naučna knjižaica HPD.
Vernić R. ur. Bošković. Almanah Hrvatskoga prirodoslovnog društva za godinu 1950. Zagreb: HPD. 1950:1-261
Butorac N. Mount Palomar. Zagreb: 1951:1-80, U ni¬zu: Prirodoslovna djela HPD.
Rozgaj S. Razvitak astronomije. Zagreb: Školska knjiga. 1951:1-102, Sv. 22-23 u nizu: Knjižnica “Prirode” HPD.
Rozgaj S. Zvijezde repatice. Zagreb: Školska knjiga. 1951: 1-32, Sv. 74 u nizu: Mala naučna knjižnica HPD.
Vernić R, Britvić Z. ur. Bošković. 1951. Zagreb: HPD. 1951: 1-262
Britvić Z. Opažanja Sunčevih pjega. Vijesti Zvjezdarnice HPD 1952:1-4.
Britvić Z. Problem der maximums und der anstiegsdauer der zyklischen kurven der sonnenffecken. ibid. 1952:1:5-8.
Britvić Z. Opažanja sunčevih pjega = Observations of the sunspots. Zagreb: Zvjezdarnica. 1952: 1-8
Randić L. ur. Bošković. 1952. Zagreb: HPD. 1952:1-290
Loria G. Galileo Galilei. Preveo N. Ferić. ibid 1952:1-114, Sv. 1 u nizu: Veliki prirodoslovci.
Randić L. ur. Bošković. 1953. ibid 1953: 1-211
Randić L. ur. Bošković. 1954. ibid 1954:1-239
Barić V. Kako se izmjerila udaljenost Mjeseca, Sunca i zvijezda. Zagreb: 1955:1-32, Kolo II, sv. 6 u nizu: Mala naučna knjižnica HPD.
Britvić Z. Ima li svemir granica. Zagreb: Tiskara Grafičkog zavoda Hrvatske. 1955:1-31, Kolo I, sv. 3 u nizu: ibid.
Randić L. ur. Bošković. 1955. Zagreb: HPD. 1955:1-199
Randić L. ur. Bošković. 1956. ibid 1956:1-188
Barić V. O postanka i povijesti Zemlje. ibid 1957:1-30, Sv. 1 u nizu: Mala naučna knjižnica HPD. Što je korisno da znamo.
Randić L. ur. Bošković. 1957. ibid. 1957:1-128
Truhelka A. Ruđer Bošković. Zagreb: HPD u suradnji s JAZU. 1957:1-120
Randić L. ur. Bošković. 1958. ibid. 1958:1-176
Randić L. ur. Bošković. 1959. i 1960. ibid. 1959:1-248
Dvadesetpetorica. Drama u svemiru. ibid. 1960:1-93, U nizu: Mala naučna knjžnica HPD.
Randić L. red. Totala suneklipso: 15. II 1961. Zagreb: “Tipografija”. 1960:1-31, ibid.
Butorac M. ABC Pomrčina Sunca 15. veljače 1961. Zagreb: HPD. 1961:1-79, Izvanredno izdanje sekcije HPD.
Randić L. ur. Bošković. 1961. i 1962. ibid. 1961:1-264
Tragedio en la Universo. Preveo I. Rotkvić. ibid. 1961: 1-94
Randić L. za izd. Bošković. 1963. ibid. 1963:1-232
Randić L. za izd. Bošković. 1964. i 1965. ibid. 1964:1-224
Brajder T. odg. ur. Drama u svemiru. 2. dopunjeno izdanje. Zagreb: Poduzeće “Primošten” i Zvjezdarnica HPD. 1966:1-112
Randić L. ur. Bošković. 1966. i 1967. Zagreb: HPD. 1966: 1-256
Kren T. Nikola Kopernik i njegovo djelo. Zagreb: Zvjezdarnica. 1973:1-25
Pavlovski K. Experiences and Results of Zagreb Astronomical Observatory Me¬teor Expeditions. Part I. Visual Perseids 1972. Zagreb Astron. Obs. Bull. 1973:1(1):1-7
Dadić Ž. ur. Bošković. 1974. Zagreb: HPD. 1974:1-163
Kren Vranić T., Kren G. Karta zvjezdanog neba. Zagreb: Zvjezdarnica. 1975. (100x70cm)
Kren Vranić T., Kren G. Karta zvjezdanog neba. 2. izd. ibid.
Kren T., Kren G. Karta zvjezdanog neba. 3 izd. ibid.
Dadić Ž. ur. Bošković. 1976. Zagreb: HPD. 1977:1-139
Kren G., Vranić-Kren T., Igaly Č. Sunčev sustav = The Solar System. Zagreb: Zvjezdarnica. 1977. (100x70cm) Prilog Kako koristiti “Sunčev sustav” (4) str.
Kren T., Kren G. Karta sjevernog zvjezdanog neba. 4. izd. ibid. 1977. (100x70cm) Prilog: Kako koristiti Kartu zvjezdanog neba (4) str.
Randić L. Astronomija dvadesetog vijeka. U: Muljević V., ur. Simpozij Prirodne znanosti i njihovo značenje u savremenom društvu. Biografije prirodoslovaca Hrvatske. Zagreb: HPD. 1975:41-43.
Dadić Ž. Matematičari, fizičari i astronomi povezani sa Slavonskom Požegom. U: Muljević V., ur. Prirodoslovna baština Slavonske Požege. Znanstveni simpozij. Slavonska Požega. 1977.
Vujnović V. Instrumenti, fotometrija zvijezda – nebeska sfera s pravim i pri¬vidnim gibanjima – podaci o planetima: osnovni pojmovi: skripta. Zagreb: Astronomsko-astronautičko društvo SR Hrvatske. 1977:1-20
Dadić Ž. Utjecaj newtonizma i heliocentričnih shvaćanja u sjevernoj Hrvatskoj u XVIIl stoljeću. Zagreb: HPD. 1978:7-12
Bazjanac D. Suvremena astronantička istraživanja svemira. Zagreb: HPD. 1979:1-80, Sv. u nizu: Mala znanstvena knjižnica HPD.
Vujnović V. Predznanje iz astronomije u studenata fizike. U: Zbornik savjetovanja Prirodne znanosti i suvremeno obrazovanje. Zagreb: Zajednica prirodoslovnih društava. 1979:
Kren T., Kren G. Karta sjevernog zvjezdanog neba. 5 izdanje, Zagreb: Zvjezdar¬nica. 1980. (100x70cm) Prilog: Kako koristiti Kartu zvjezdanog neba (4) str.
Dadić Ž. Egzaktne i prirodne znanosti u “Danici Ilirskoj” u prvoj polovici 19. sto¬ljeća. U: Dadić Ž, ur. Zbornik radova Drugog simpozija iz povijesti znanosti. Pri¬rodne znanosti u Hrvatskoj u XIX. stoljeću. Zagreb: HPD. 1980:97-102.
Britvić Z. Hrvatski astronom Ivo Benko. ibid. 1980:59-61
Randić L. Časopis za popularizaciju astronomije “Astronomische Rundschau”. ibid. 1980:107-108
Britvić Z. Optički astronomski teleskopi. Br. l u nizu: Seminarski radovi. Zagreb: Zvjezdarnica. 1981:1-25
Britvić Z. Elongacije i faze planeta i Mjeseca. Br. 2. ibid. 1981:1-23
Kresonja D. Astronomska vidljivost. Br. 3. bid. 1981:1-40
Franušić B. Uloga Eugena Jelčića u razvitku pomorske znanosti u Hrvata. U: Da¬dić Ž., ur. Zbornik radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću. Zagreb: HPD. 1981:189-197
Randić L. Spiridion Gopčević i njegov astronomski rad u Malom Lošinju. ibid. 1981:199-205
Igaly Č. Kompjutorski atlas neba. Br. 4 u nizu: Seminarski radovi. Zagreb: Zvjezdarnica. 1982:1-27.
Britvić Z. Sunčani satovi. Br. 5. ibid. 1982:1-33
Dadić Ž., Prirodne znanosti u srednjem vijeku. U: Dadić Ž., ur. Zbornik radova Četvrtog simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene u srednjem vijeku. Zagreb: HPD. 1983:17-22
Randić L. Astronomske spoznaje u zapisima iz srednjeg vijeka u Hrvatskoj. ibid. 1983: 47-51
Kurelac M. Ivan Vitez od Sredne i njegov znanstveni krug sredinom 15. stoljeća. ibid. 1983:55-62
Faj Z. O Gazulovoj tablici u Regiomontanusovu djelu “Tabulae directionum”. ibid. 1983: 63-68
Šanjek F. Doprinos Hermana Dalmatinca zbližavanju arapske i evropske znanosti na zapadu u XII. stoljeću. ibid. 1983:69-83
Dadić Ž. Gledišta Hermana Dalmatinca o ustrojstvu svijeta. ibid. 1983: 85-88
Paušek-Božidar S. Alkemijska kozmologija Hermana Dalmatinca. ibid. 1983: 89¬-96
Andreić Ž. Amaterska izrada astronomskog dalekozora. Bolid 1984:11(21):1-38
Randić L. Gradićeva istraživanja o polarnoj zvijezdi. U: Dadić Ž., ur. Zbornik ra¬dova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću. Zagreb: HPD. 1985:71-72
Franušić B. Rasprava Stjepana Gradića o prividnoj i stvarnoj visini Sjevernjače. ibid. 1985:73-76
Kren G., Kren T. Vrteća karta neba. U nizu: Astronomska biblioteka “Spika”. Zagreb. 1985. (27×26,2cm)
Marković Z. ur. Halley’86. Čovjek i svemir, izvanredni dvobroj. 1985/86:1-47.
Kren G., Kren T. Karta neba. Sjeverna polukugla i dio južnog neba od +90° do -40°.
6. promijenjeno izdanje, 1. u četverobojnom tisku. Zagreb: Zvjezdarnica. 1990. (100×70 cm)
Kren G., Kren T. Vrteća (rotirajuća, okretna) karta neba za zemljopisne širine oko +45° sa zaštitnom vrećicom i uputama za korištenje. 2. izd. Zagreb. 1990: (26.2×27 cm)
Roša D. Opća astronomija. I dio. Zagreb: Zvjezdarnica HPD-a, 1993:1-230
Kren G. Nebeska vrteća karta. Zagreb: Zvjezdarnica Hrvatskoga prirodoslovnog društva. 1996. (26.8×27.5cm)
Roša D. Opća astronomija. II dio. Zagreb: Zvjezdarnica HPD-a. 1996:I-VIII,1-182
Roša D. Opća astronomija. I dio. 2. izd. Zagreb: Zvjezdarnica HPD-a. 1997:I-VIII,1-238
Marković Z. ur.  Potpuna pomrčina Sunca 11.kolovoza 1999. : prigodni otisak (broja 4) časopisa “Čovjek i svemir” Zagrebačke zvjezdarnice, uz god.41(1998/99).
Hržina D. Karta zvjezdanog neba. Zagreb: Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica Zagreb. (2001). (94,5×66,5 cm)
Karta Marsa 1:25000000. Preveo Roša D. Zagreb: Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica Zagreb 2001. (83,0×54,0 cm)
Karta Venere 1:45000000. Preveo Roša D. Zagreb: Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica Zagreb 2002. (84,0×59,5 cm)
Karta Mjeseca. Preveo Roša D. Zagreb: Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica Zagreb 2003.
Hržina D. Vrteća karta neba. Zagreb: Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica Zagreb. 2003.
Kren T., Roša D. ur. Spomenica Zvjezdarnice Zagreb 1903.-2003.; Zagreb: Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica Zagreb. 2003.
Roša D., Hržina D. Edukacijski komplet svemir. Zagreb: Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica Zagreb i Alfa d.d. 2005.
Otruba W., Vršnak B., Roša D. Poster Sunce. Zagreb: Opservatorij Kanzelhöhe, Karl-Franzes Universität Graz, Austrija, Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez. 2007. (100×70 cm)
Kren T. ur. Zbornik Život i djelo Otona Kučere. Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez. 2008.
Roša D. Elementarna astronomija 1. dio. Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez i Alfa d.d. 2011.
Roša D. Metode astronomskih istraživanja. Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez i Alfa d.d. 2011.
Hržina D. Vrteća karta neba (drugo dopunjeno izdanje). Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez. 2011.
Hržina D. Karta zvjezdanog neba, format B2. Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez. 2016.
Hržina D. Karta zvjezdanog neba, format B1. Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez. 2019.
Roša D. Elementarna astronomija. Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez, Hrvatsko astronomsko društvo. 2020.
Roša D. Metode astronomskih istraživanja, II. izdanje. Zagreb: Zvjezdarnica Zagreb – Zagrebački astronomski savez, Astronomsko astronautičko društvo “Zagreb”. 2023.

Zemlja i svemir

1956 1 O. Wittasek gl. ur., L. Randić odg. ur.
1957 1, 2 O. Wittasek gl. ur., L. Randić odg. ur.
1958 1, 2 O. Wittasek gl. ur., L. Randić odg. ur.
1958 3, 4 B. Margetić gl. i odg. ur.
1959 1-4 B. Margetić g1. i odg. ur.
1960 1-4 B. Margetić, M. Ljubić, J. Golubić ur.
1961 1 B. Margetić, M. Ljubić, J. Golubić ur.
1961 2-4 M. Ljubić ur.
1962 1-4 M. Ljubić gl. i odg. ur.
1963 1-4 V. Vujnović gl. i odg. ur.
1964 1-4 V. Vujnović gl. i odg. ur.
1965 1-4 Z. Britvić gl. ur., M. Pekota odg. ur.
1966 1-2 Z. Britvić gl. ur, M. Pekota odg. ur.
1966-1967 3-4 D. Miličić g1. i odg. ur.
1967-1968 1-4 B. Römer gl. ur., M. Ljubić odg. ur.
1968-1969 1-2 B. Römer i G. Divjanović ur., M. Ljubić odg. ur.
1968-1969 3-4 G. Divjanović gl. ur., M. Ljubić odg. ur.
1969-1970 1-2 G. Divjanović gl. ur., M. Ljubić odg. ur.

Čovjek i svemir

1970  1, 2 G. Divjanović gl. ur., M. Ljubić odg. ur.
1970-1971 1-4 G. Divjanović gl. ur., M. Ljubić odg. ur.
1970-1971 5-6 G. Divjanović gl. ur., B. Vještica pom. ur., M. Ljubić odg. ur.
1971-1972 1-6 G. Divjanović gl. ur., M. Berić zamj. ur., M. Ljubić odg. ur.
1972-1973 1 G. Divjanović gl. ur., M. Berić zamj. ur., M. Ljubić odg. ur.
1972-1973 2-6 G. Divjanović gl. ur., M. Divjanović pom. ur., M. Ljubić odg. ur.
1973-1974 1-6 G. Divjanović gl. ur., M. Divjanović pom. ur., M. Ljubić odg. ur.
1974-1975 1-6 G. Divjanović gl. ut., M. Divjanović pom. ur., M. Ljubić odg. ur.
1975-1976 1, 2 G. Divjanović gl. ur., A. Martinović zamj. ur., M. Ljubić odg. ur.
1975-1976 3-5 G. Divjanović g1. ur., A. Martinović zamj. ur., M. Divjanović pom. ur., M. Ljubić odg. ur.
1975-1976 6 G. Divjanović gl. ur., M. Divjanović pom. ur., M. Ljubić odg. ur.
1976-1977 1, 2 G. Divjanović gl. i odg. ur.
1976-1977 3-6 G. Divjanović gl. i odg. ur., M. Divjanović pom. ur.
1977-1978 1-4 G. Divjanović gl. i odg. ur., M. Divjanović pom. ur.
1977-1978 5-6 G. Divjanović gl. i odg. ur., Z. Marković zamj. ur., M. Divjanović pom. ur.
1978-1979 1-6 Z. Marković gl. i odg. ur., M. Divjanović pom. ur.
1979-1980 1-6 Z. Marković gl. i odg. ur., M. Divjanović pom. ur.
1980-1981 1-6 Z. Marković gl. i odg. ur., M. Divjanović pom. ut.
1981-1982 1 Z. Marković gl. i odg. ur.
1981-1982 2-4 Z. Britvić gl. i odg. ur.
1981-1982 5-6 D. Mikuličić gl. i odg. ur.
1982-1983 – časopis nije izlazio
1983-1984 1-6 D. Mikuličić gl. i odg. ur.
1984-1985 1-3 D. Mikuličić g1. i odg. ur.
1984-1985 4-6 Z. Marković gl. ur.
1985-1986 Izvanredni dvobroj – Halley’86 Z. Marković gl. ur.
1985-1986 1-6 Z. Marković gl. ur.
1986-1987 1-6 Z. Marković gl. ur.
1987-1988 1-6 Z. Marković gl. ur.
1988-1989 1-6 Z. Marković gl. i odg. ur.
1989-1990 1-6 Z. Marković gl. i odg. ur.
1990-1991 1-6 Z. Marković gl. i odg. ur.
1991-1992 1-6 Z. Marković gl. i odg. ur.
1992-1993 1-6 Z. Marković gl. i odg. ur.
1993-1994 1-4 Z. Marković gl. i odg. ur.
1994-1995 1-4 Z. Marković gl. i odg. ur.
1995-1996 1-4 Z. Marković gl. i odg. ur.
1996-1997 1-4 Z. Marković gl. i odg. ur.
1997-1998 1-4 Z. Marković gl. i odg. ur.
1998-1999 1-4 Z. Marković gl. i odg. ur.
1999-2000 1 Z. Marković gl. i odg. ur.
1999-2000 2-4 S. Kovačić, gl. i odg. ur., Z. Marković zamj. gl. ur.
2000-2001 1-4 S. Kovačić, gl. i odg. ur., Z. Marković zamj. gl. ur.
2001-2002 1 S. Kovačić, gl. i odg. ur., Z. Marković zamj. gl. ur.
2001-2002 2-4 S. Kovačić, gl. i odg. ur., Z. Marković i R. Jeny, zamj. gl. ur.
2002-2003 1-4 D. Roša, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2003-2004 1-4 D. Roša, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2004-2005 1-4 D. Roša, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2005-2006 1-4 D. Roša, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2006-2007 1-4 D. Roša, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2007-2008 1-4 D. Roša, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2008-2009 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2009-2010 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2010-2011 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2011-2012 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2012-2013 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2013-2014 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2014-2015 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2015-2016 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2016-2017 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2017-2018 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2018-2019 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2019-2020 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2020-2021 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2021-2022 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.
2022-2023 1-4 I. Romštajn, gl. i odg. ur. D. Hržina, zamj. gl. ur.

* gl.=glavni, odg.= odgovorni, zamj.=zamjenik, pom.=pomoćnik, ur.=urednik

Homo kaj kosmo
Esperantska verzija časopisa Zemlja i svemir odnosno Čovjek i svemir

1963-1984. Divjanović G. gl. ur.
1985-1986. Mikuličić D. gl. ur.

Bolid. Astronomski bilten i glasnik

1974-2004. Br. 1-101 Kren G. gl. ur.
2005-2023. Br. 102-177 Hržina D. gl. ur.

Tematski brojevi:

Mali astronomski godišnjak i Astronomski godišnjak, od 1974.-2023.
Andreić Ž. Amaterska izrada astronomskog dalekozora. Bolid 1984:11(21):1-38
Ivanišević G. The Dictionary of Exttagalactic Astronomy Terms. Bolid 1985:12(24):1-20
Kren G. ur. XIX omladinski astronomski kamp. Prvić Luka 16-26.07.1987. Zbornik predavanja. Bolid 1987:14(32-33):1-88
Andreić Ž. Astronomija za najmlađe. Bolid 1988:15(35):1-49
Kren T. Zapažanja nebeskih (astronomskih) pojava u našem narodu zabilježena u poslovicama. Studija o poslovicama s astronomskom tematikom. Bolid 1989:16(39):1-22
Brajša R., Kren G., Roša D., Ruždjak V., Vršnak B. Naša zvijezda Sunce. Osnovni pojmovi o nama najbližoj zvijezdi. Bolid 1990:17(43-45):1-78
Ivanišević G. Leksikon izvangalaktičke astronomije. Bolid 1991:18(47-48):1-37.
Martinolić V. Biranje teleskopskog povećanja. Bolid 1992:19(51):1-16
Andreić Ž. Pregled priloga objavljenih u prvih pedeset brojeva astronomskog biltena i glasnika “Bolid”. Bolid 1993:20(55-56):1-26
Kren, T. Popov toranj. O procesu stvaranja hrvatske zvjezdarnice, povodom 90. obljetnice. Bolid 1993:20(57):3-30
Kren G. Kako promatrati Sunce. Bolid 1996:23(69):3-26
Roša D. Sunčeva rotacija. Bolid 1997:24(70):3-26
Špoljarić D. Nebeski koordinatni sustavi. Bolid 1998:25(77):3-26
Biliškov N. Povratak Leonida. Bolid 1999:26(78):1-24
god. 27, br. 82 (1/2000), Velika debata: Curtis-Shaple (Vidić A.)
god. 27, br. 83,84,85 (2-3-4/2000), Bolid godišnjak za 2001. godinu
god. 28, br. 86 (1/2001), Astronomski rječnik opće i položajne astronomije (Roša D. i Špoljarić D.)
god. 28, br. 87-88-89 (2-3-4/2001), Bolid godišnjak za 2002. godinu
god. 29, br. 90-91 (1-2/2002), Astronomski godišnjak za 2003. godinu
god. 29, br. 92-93 (3-4/2002), Astronomske vježbe ESA/ESO. Preveo Jeny R.
god. 30, br. 94-95 (1-2/2003), Članovi astronomske sekcije i astronomskoga društva te ostali suradnici Zvjezdarnice od 1903. do 2003. godine (Kren T.)
god. 30, br. 96-97 (3-4/2003), Astronomski godišnjak za 2004. godinu
god. 31, br. 98 (1/2004), Kako motriti i snimati Sunce (Kren G.)
god. 31, br. 99-100-101 (2-3-4/2004), Astronomski godišnjak za 2005. godinu
god. 32, br. 102 (1/2005), Bibliografija – prvih 100 brojeva (Andreić Ž.)
god. 32, br. 103-104-105 (2-3-4/2005), Astronomski godišnjak za 2006. godinu
god. 33, br. 106-107-108 (1-2-3/2006), Astronomski godišnjak za 2007. godinu
god. 33, br. 109 (4/2006), Pomrčine (Roša D. i Hržina D.)
god. 34, br. 110-111-112 (1-2-3/2007), Astronomski godišnjak za 2008. godinu
god. 34, br. 113 (4/2007), Sažeci sa znanstveno-stručnog skupa “Život i djelo Otona Kučere 1857. – 1931.” (Kren T. ur.)
god. 35, br. 114-115-116 (1-2-3/2008), Astronomski godišnjak za 2009. godinu
god. 35, br. 117 (4/2008), Povijest premjeravanja Sunčevog sustava (Roša D.)
god. 36, br. 118-119-120 (1-2-3/2009), Astronomski godišnjak za 2010. godinu
god. 36, br. 121 (4/2009), Zbirka zadataka s kvalifikacijskih testova za Međunarodnu astronomsku olimpijadu
god. 37, br. 122-123-124 (1-2-3/2010), Astronomski godišnjak za 2011. godinu
god. 37, br. 125 (4/2010), Interaktivne web stranice za preračunavanja, vizualizacije i animacije u sfernoj astronomiji i za izračun i preračunavanje vremenskih skala (Herceg M., Špoljarić D., Šoštar K., Baćan Ž. i Jarić D.)
god. 38, br. 126-127-128 (1-2-3/2011), Astronomski godišnjak za 2012. godinu
god. 38, br. 129 (4/2011), Žene u astronomiji, Stručni skup nastavne sekcije HAD-a povodom Međunarodne godine astronomije (Šuveljak M. ur.)
god. 39, br. 130-131-132 (1-2-3/2012), Astronomski godišnjak za 2013. godinu
god. 39, br. 133 (4/2012), MLADI ZVJEZDAR Vjesnik prijatelja neba. Povodom stote obljetnice
god. 40, br. 134-135-136 (1-2-3/2013), Astronomski godišnjak za 2014. godinu
god. 40, br. 137 (4/2013), 110. obljetnica Zvjezdarnice Zagreb
god. 41, br. 138-139-140 (1-2-3/2014), Astronomski godišnjak za 2015. godinu
god. 41, br. 141 (4/2014), Zbirka zadataka s kvalifikacijskih testova za IAO i IOAA 2010 – 2012
god. 42, br. 142-143-144 (1-2-3/2015), Astronomski godišnjak za 2016. godinu
god. 42, br. 145 (4/2015), Fotometrija pomoću CCD/CMOS senzora i neke moguće primjene (Hržina D.)
god. 43, br. 146-147-148 (1-2-3/2016), Astronomski godišnjak za 2017. godinu
god. 43, br. 149 (4/2016), Pripremni zadaci za astronomsku olimpijadu 2016. g.
god. 44, br. 150-151-152 (1-2-3/2017), Astronomski godišnjak za 2018. godinu
god. 44, br. 153 (4/2017), III. natjecanje triju država iz astronomije i astrofzike 2017. g.
god. 45, br. 154-155-156 (1-2-3/2018), Astronomski godišnjak za 2019. godinu
god. 45, br. 157 (4/2018), 3rd International Workshop on Astronomy and Astrophysics IWAA 2018.; Moguća metoda određivanja udaljenosti i smjera gibanja nebeskih tijela mjerenjem sekularne (perspektivne) akceleracije (Roša D.)
god. 46, br. 158-159-160 (1-2-3/2019), Astronomski godišnjak za 2020. godinu
god. 46, br. 161 (4/2019), IV. natjecanje triju država iz astronomije i astrofizike 2019. g.
god. 47, br. 162-163-164 (1-2-3/2020), Astronomski godišnjak za 2021. godinu
god. 47, br. 165 (4/2020), Zbirka zadataka s kvalifikacijskih testova za IAO i IOAA 2013 – 2014
god. 48, br. 166-167-168 (1-2-3/2021), Astronomski godišnjak za 2022. godinu
god. 48, br. 169 (4/2021), Zbirka zadataka s kvalifikacijskih testova za IAO i IOAA 2015 – 2016
god. 49, br. 170-171-172 (1-2-3/2022), Astronomski godišnjak za 2023. godinu
god. 49, br. 173 (4/2021), Zadaci s kvalifikacijskog testa za IOAA 2017; Devet pogleda (Hržina Z.)
god. 50, br. 174-175-176(1-2-3/2023), Astronomski godišnjak za 2024. godinu
god. 50, br. 173 (4/2023), 120. obljetnica Zvjezdarnice Zagreb

Glasnik matematičko-fizički i astronomski

1946-1948. Đ. Kurepa gl. ur.

Astronomski cirkular

1987-1991. 1-73. G. Kren, D. Roša i dr.
1992. 1-9 članovi AAD Zagreb ur.