About us

The Observatory at Popov Toranj (Priest’s Tower) in Zagreb’s Upper Town (Opatička Street 22) was founded through the initiative of the Croatian Society of Natural Sciences, while the City Council provided premises at Popov Toranj for the Observatory’s needs and approved funding for building renovation and installation of the astronomical telescope and dome. The Observatory was officially opened on the 5th December 1903. Oton Kučera, the Observatory’s first director, described its main functions as follows:

“Our astronomical observatory has a two-fold purpose: 1) to contribute with its instrument resources and labor force to the advancement of the science itself, and 2) to disseminate, especially among the Croatian intelligentsia and the youth, the results of that most exalted, beautiful and accomplished natural science, and become a hub for all of the Croatian people who are interested in that science.”

The international renown of the Observatory received a boost after the Heidelberg astronomer August Kopff named a newly discovered planetoid Nr. 589 (spotted in 1906) „Croatia“ in honour of the opening of the Observatory.

 

Zvjezdarnica na Popovu tornju u zagrebačkom Gornjem gradu (Opatička 22) utemeljena je na poticaj Hrvatskoga prirodoslovnog društva (HPD-a), a Gradsko poglavarstvo je za njene potrebe predalo prostorije u Popovu tornju, odobrilo sredstva za građevinsku adaptaciju, postavljanje astronomske kupole i teleskopa. Svečano je otvorena 5. prosinca 1903. godine. Oton Kučera, prvi upravitelj Zvjezdarnice, izrazio je njene temeljne djelatnosti riječima:

“Našemu astronomijskom opservatoriju dvojaka je svrha: 1. da prema svojim instrumentalnim sredstvima i radnim silama doprinosi napredovanju nauke same i 2. da navlastito u hrvatskoj inteligenciji i mladosti širi rezultate ove najuzvišenije, najljepše i najsavršenije nauke prirodne, pak da postane neko središte za sve, koji se zanimaju za ovu nauku u hrvatskom narodu.”

popov_toranj2003

Ugledu Zvjezdarnice pridonio je hajdelberški astronom August Kopff, imenovavši novootkriveni planetoid br. 589 (otkriven 1906. godine), Croatia, u čast otvaranja Zvjezdarnice.

Uz znanstveni rad, Zvjezdarnica je od samog početka popularizirala znanost. Plodno razdoblje popularizacije otpočelo je sredinom 20. stoljeća, kada je Zvjezdarnica putem svojih esperantskih izdanja postala poznata diljem svijeta. Kvalitetniji rad omogućen je 60-ih godina prošlog stoljeća kada je nabavljen novi teleskop. Veliki kulturološki doprinos Zvjezdarnice i HPD-a bila je nabavka planetarija (1963. godine), koji je poklonjen Tehničkom muzeju, gdje je i danas u funkciji.

Sredinom 80-ih godina 20. stoljeća kompleks zgrada kojemu pripada Zvjezdarnica intenzivno se preuređuje. Godine 1992. postavljena je nova kupola, prostor je suvremeno opremljen, a djelatnost modernizirana. I danas se u Zvjezdarnici okuplja mnoštvo ljubitelja astronomije i prirodoslovlja, a ona objedinjuje i djelovanje svojih članica, astronomskih udruga s područja Grada Zagreba. Tradicijskim programima za građanstvo (predavanja, promatranja neba i drugo), Zvjezdarnica je potvrdila kulturološki doprinos životu grada Zagreba.

Zvjezdarnica je danas prisutna u svim značajnijim projektima i programima astronomske edukacije, a znanstveni rad na području fizike Sunca provodi se u suradnji sa Opservatorijem Hvar.